Curriculum Vitae

DATE PERSONALE:

Ghioancă Constantin

București, ROMANIA

Mobil: +40 (74). 584. 1910

costelghioanca@yahoo.com

06.07.1983

   EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

2019- prezent

Asistent universitar – Institutul Teologic Baptist din București

materii predate: homiletică, biserică și societate, istoria religiilor

2013 – prezent

Pastor – Biserica Creștină Baptistă Adonai Bucureşti

2010-2012

Pastor – Biserica Baptistă „Emanuel”, Str. B.P.Hașdeu, nr.1, DEJ, județul Cluj

2007- 2010

Pastor – Biserica Baptistă „Nădejdea”, Str. Luduș, nr. 4, sect. 1, BUCUREȘTI

2007 –  2009

Coordonator de programe –  Fundația „Biblia pentru Toți”, Str. Gavril Musicescu, nr. 57A, TIMIȘOARA

2007-2011

Preparator Universitar – Institutul Teologic Baptist din București

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
2017 – 2020, Doctor în filozofie, Școala doctorală de Filozofie, Universitatea din București.
2012-2014

Studii masterale („Practica asistenței sociale centrată pe valori)

Facultatea de Psihologie și Sociologie (Universitatea de Vest Timișoara)

2009 – 2012

Doctor in teologie (PhD.), specializarea teologie practică (omiletică) Teologie

Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea București

  2007 – 2009

Masterat în Teologie (șef de promoție), Teologie, Management ONG

Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea București

2003 – 2007

Licență în Teologie (șef de promoție)  Teologie,

Institutul Teologic Baptist de Grad Universitar, București

1998 – 2003

Diplomă de Bacalaureat ,  Profil, Matematică – Informatică

Liceul Teologic Baptist, Timișoara

2000 – 2001

Certificat de Absolvire,  Limba Daneză, Discipline practice

Efterskolen Solgaarden, Tarm, Danemarca

   STAGII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN STRĂINĂTATE
Regent’s Park College, Universitatea Oxford, Marea Britanie (februarie 2009)

Trinity Christian College, Chicago, Illinois, USA, (februarie 2011)

Moody Bible Institute, Chicago, Illinois, USA, (Februarie 2011)

Covenant Seminary, Saint Louis, Missouri, USA, (octombrie-decembrie 2011)

LIMBI STRĂINE
Engleză – avansat

Franceză – mediu

Daneză – începător

Greacă – utilizator elementar

Ebraică – utilizator elementar

CĂRȚI PUBLICATE
 • Constantin GHIOANCĂ, Predicarea expozitivă: mai mult decât o simplă metodă, Oradea: Editura Făclia, 2018.
 • Constantin GHIOANCĂ, Familia sub asediu: o perspectivă biblică asupra familiei după voia lui Dumnezeu, Oradea: Editura Făclia, 2017.
 • Vasile BEL și Constantin GHIOANCĂ, Literatura baptistă de limbă română din perioada 1895-1990, Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2017.
 • Ionel Mînzat şi Constantin GHIOANCĂ, Gânduri pastorale. Un dialog între generaţii, Cluj-Napoca: Editura Risoprint 2014.
 • Constantin GHIOANCĂ, Retorică şi Predicare: Interferenţe şi diferenţe, Bucureşti: Editura Universitară, 2013. (163 p., ISBN: 978-606-591-645-6)
 • Constantin GHIOANCĂ, Bisericile emergente vestice din perspectivă baptistă româneasacă, ediție revizuită și adăugită Cluj-Napoca: Editura Risoprint: 2010. (308 p., ISBN: 978-973-53-0389-1)
 • Constantin GHIOANCĂ, Bisericile emergente vestice din perspectivă baptistă româneasacă Cluj Napoca: Editura Risoprint: 2010. (281 p., ISBN:978-973-53-0352-5)
 • Constantin GHIOANCĂ , Predicarea creștină în perioada postmodernă București:Editura Universitară, 2007. (157 p., ISBN:978-973-749-278-4)
ARTICOLE PUBLICATE:
 • Constantin GHIOANCĂ, „Fundamentarea libertății de conștiință în drepturile omului: provocări aduse de emergența filosofiei postumane” în Jurnalul libertății de conștiință, vol. 6, nr. 1, 2018, pp. 433-445.
 • Constantin GHIOANCĂ, recenzie, Hans Urs von Balthasar, De nu veți deveni precum acest copil (Editura Galaxia Gutenberg, 2016) în Caieltele Institutului Catolic, nr. 25, 2017, pp. 184-185.
 • Constaantin GHIOANCĂ, „Pocăința înseamnă întoarcere la Dumnezeu!” în ziarul Calea Domnului, anul III, nr. 12, 2017, p. 3.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Răspunsul bisericilor emergente la provocările secularismului contemporan: analiză și perspective”, în Gabriela Blebea Nicolae, Coord. Credința în epoca secularizării, București: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2015, pp. 51-63.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Rezultatele învierii lui Hristos în Epistola către Evrei”, în Creștinul Azi (Revista oficială a Cultului Creștin Baptist) 2/2015.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Homer la Hollywood”, în ziarul Calea Domnului, anul II, nr. 7, 2015, p. 6 (ISSN 2392 – 6465; ISSN-L 2392 – 6465).
 • Constantin GHIOANCĂ, „Predicarea expozitivă și relevanța ei contemporană” în Jurnal Teologic, vol. 13, nr. 1, 2014, p.191-205.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Unirea cu Hristos: adevărata paradigmă creștină” în Creștinul Azi (Revista oficială a Cultului Creștin Baptist) 3/2013.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Pneumatologie și predicare: elemente fundamentale ale predicării din ziua Rusaliilor”, în Creștinul Azi (Revista oficială a Cultului Creștin Baptist) /2012.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Slujirea pastorală în lumina lui «deja și nu încă»” în Lumină și Sare, revistă editată de Comunitatea Creștină Baptistă Cluj cu ocazia Adunării Generale din 9.03.2012.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Întruparea lui Mesia – între conformare și transformare” în Creștinul Azi (Revista oficială a Cultului Creștin Baptist) /2011.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Baptiștii români – înapoi în viitor! Reflecții teologice asupra identității baptiste românești” în revista editată de Comunitatea Creștină Baptistă Cluj cu ocazia Adunării Generale din 29.04.2011.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Studiu comparativ asupra formulării doctrinei despre biserică în teologia lui Ioannis Zizioulas și Miroslav Volf” în Jurnal Teologic, vol. 11 ,București: Ars Academica, 2010.
 • Constantin GHIOANCĂ „Bisericile emergente: ce știm despre ele”, în Creștinul Azi (Revista oficială a Cultului Creștin Baptist) 5/2010.
 • Constantin GHIOANCĂ, “Dihotomia modernitate/postmodernitate și aspectul relevanței culturale în cadrul bisericilor emergente vestice: O evaluare critică”,  în Jurnal Teologic, vol.8, București: Ars Academica, 2009.
 • Constantin GHIOANCĂ ,Evanghelizarea relaţională – mijloc de dezvoltare a mişcării Evanghelice din România postcomunistă” în Jurnal Teologic, vol.7 București: Ars Academica, 2008.
 • Constantin GHIOANCĂ, „Suntem pregătiți pentru viitorul predicării?” în Creștinul Azi (Revista oficială a Cultului Creștin Baptist) 4/2008.
CONFERINȚE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
 • Conferinţa internaţională, Ucraina, Cernăuţi, ianuarie 2017. Tema susţinută: „Aspecte particulare din teologia reformatorilor protestanți”.
 • Conferinţa internaţională, Ucraina, Cernăuţi, 04.12.2015. Tema susţinută: „Rolul Legii în Vechiul Legământ și raportarea creștinului la Lege”.
 • Conferința internațională, „Credința într-o epocă a secularizării“, organizată de către Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității din București, în colaborare cu Council for Research in Values and Philosophy, 22-23 noiembrie 2013. Tema susținută: „Răspunsul bisericilor emergente la provocările secularismului contemporan: analiză și perspective”.
 • Conferința națională, Langham Preaching, Romania, Râul Sadului 9-11 octombrie 2014, organizată de Langham Preaching International, UK, în colaborarea cu Institutul Teologic Penticostal din București, Institutul Teologic Baptist din București, Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Teme susținute: Predicarea din Epistolele NT.
 • Conferința națională, Langham Preaching, Romania, Râul Sadului 24-26 octombrie 2013, organizată de Langham Preaching International, UK, în colaborarea cu Institutul Teologic Penticostal din București, Institutul Teologic Baptist din București, Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Teme susținute: Predicarea din Lege și Predicarea din Profeți.
 • Conferința regională, Langham Preaching, Romania, Surduc, 20-22.09.2012, , organizată de Langham Preaching International, UK, în colaborarea cu Institutul Teologic Penticostal din București, Institutul Teologic Baptist din București, Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Teme susținute: Punți de legătură în predicare.
 • Conferința regională a Cultului Creștin după Evanghelie din România, Ploiești, 23.11.2013. Tema susținută: Integritatea creștinului în societate
 • Conferința OSCEB (Organizația Studenților Creștini Evanghelici din București), 20.11.2013. Tema susținută: Integritatea creștină în societate.
 • Conferinţa OSCEB, Bucureşti, martie 2013, Tema susținută: Epistola apostolului Pavel către Coloseni.
 • Conferința OSCEB, Sinaia, Noiembrie 2012, Tema susținută: Comunitatea creștină: închinare și slujire.
 • Conferința națională OSCER (Organizația Studenților Creștini Evanghelici din România)                    (12-21.09.2011). Tema susținută: Solum Evangelium: Un studiu asupra Epistolei apostolului Pavel către Galateni.
 • Conferinţă, Biserica Baptistă Nr.1 Zalău, 5-6 octombrie 2013. Tema susținută: „Liber în Hristos” Epistola lui Pavel către Galateni.
 • Conferinţă, Biserica Baptistă Pucioasa, 14-15 septembrie 2013, Tema suținută: „Liber în Hristos” Epistola lui Pavel către Galateni.
 • Conferinţă, Biserica Baptistă Pucioasa, 6-7 aprilie 2013, Tema susținută: Suficiența lui Hristos -Epistola lui Pavel către Coloseni
 • Conferință de predicare la Biserica Diakonia din București (31.08.2012): Teme susținute: Predicarea în profunzime și Predicarea experimentală;
 • BCA (Bucharest Christian Academy), 11.09.2013, Tema susținută: Practical Christian Living.
 • BCA, 20.02.2013, Tema susținută: The Real Gospel
TRADUCERI ȘI EDITĂRI
 • Roger Pascoe, The Net Pastoral Journal
 • John Vernon McGee, Thru the Bible, editor coordonator al volumelor traduse în limba română
 • Stephen Etches, Christian Doctrine (Doctrinele creștine) – traducere
 • Stephen Etches, Bible Survey (Privire de ansamblu asupra Bibliei) – traducere
 • Stephen Etches, World Religions (Religiile lumii) – traducere împreună cu Cristina Ghioancă
PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO, TV
 • Speranţa TV
 • Alfa Omega TV
 • Radio Vocea Speranței
 • Radio Vocea Evangheliei
 • Radio Hope
PREMII, DISTINCȚII
 • Bursă de performanţă din partea Universităţii de Vest din Timişoara, 2013-2014
 • Membru în Evangelical Homiletics Society (EHS) din anul 2014

830 total views, 2 views today