De ce nu duc toate drumurile la Dumnezeu?

De ce nu duc toate drumurile la Dumnezeu?

Un argument vehiculat din ce în ce mai des în societate este că toate drumurile duc la Dumnezeu și că, într-un fel sau altul, toți ne închinăm aceluiași Dumnezeu.

Explicația? Există un singur Dumnezeu, ceea ce înseamnă că toți ne închinăm și ne raportăm la același Dumnezeu.

Fals! Este valabil exact contrariul: tocmai fiindcă există un singur Dumnezeu, nu duc toate drumurile la El!

Cum așa? Dacă Dumnezeu este unul singur, atunci trebuie să-l găsim pe „acel singur Dumnezeu”, să îl cunoaștem (atât cât se poate cunoaște), să intrăm într-o relație cu El (în condițiile puse de El), ș.a.m.d.

Acest unic Dumnezeu ne-a spus că El este Destinația, dar este în același timp și Drumul (vezi Ioan 14:6). Destinația (Unicul Dumnezeu) se accesează prin Isus Hristos – Dumnezeu (Unicul Drum).

Să spun mai simplu – imaginați-vă că cineva afirmă, în cunoștință de cauză: „Există o singură localitate cu numele Constanța și un singur drum înspre această localitate!” Cum vi s-ar părea dacă oamenii ar începe să spună: „Nu contează pe ce drum mergi tot la Constanța ajungi, fiindcă exisă un singur oraș Constanța!”. Păi tocmai unicitatea orașului și a drumului implică să mergi pe acel unic drum! Dacă mergi pe alt drum, sigur nu ajungi la Constanța!

Revenind la subiect, în Biblie se spune exact același lucru:

deoarece Dumnezeu este Unul singur, şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.” (Romani 3:30, sublinierea mea).

Observați? Unicitatea drumului (credința în Hristos-Calea) este justificată prin unicitatea „Destinației” (Dumnezeu este Unul singur).

În concluzie, tocmai fiindcă există un singur Dumnezeu, există și o singură Cale spre El: credința în Hristos! Nu duc toate drumurile la Dumnezeu! În niciun caz!

Trag un semnal de alarmă, cu această ocazie, pentru cei care stau confortabili la umbra acestui relativism și pluralism: „Întoarceți-vă la Dumnezeul Scripturilor, Singurul Dumnezeu adevărat!

Fac un apel către cei care dau un credit prea mare înțelepciunii acestui veac: „Lăsați-o mai moale cu discursurile despre fanatism, radicalism, extremism etc.”. Sună „trendy” dar nu despre asta e vorba!  Pur și simplu înseamnă să urmezi un raționament clar precum cel prezentat în Scripturi și să afirmi cu îndrăzneală: „Numai cei ce cred în Hristos și sunt uniți cu El ajung la Dumnezeu!” Doamne ajută!

 

           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *