Stigmatizarea conștiinței

Cred că merită să fac o scurtă recenzie a cărții Stigmatizarea constiintei. Schita pentru un manual de intelegere a constiintei, o carte de 316 pagini, scrisă de Ioan Țiplea și publicată de Editura Galaxia Gutenberg în anul 2011. 

Cartea are meritul de a aborda subiectul conștiinței, în mod diacronic și selectiv, indicând principalele repere din istoria filosofiei legate de această temă. Deși se găsesc multe cărți despre istoria filosofiei, nu prea există multe studii de genul celui întreprins de Țiplea. Cartea nu este scrisă într-un stil tehnic, greoi și cu multe note de subsol. Dimpotrivă, lectura curge de la sine și te poartă într-o fascinantă călătorie în lumea conștiinței. Lejeritatea stilului nu înseamnă și că avem în mâini o carte scrisă în mod superficial. Autorul stăpânește bine conceptele filosofice pe care le prezintă, dă dovadă de abilități sporite de sinteză și lucrează cu sursele filosofice primare. Toate aceste plusuri justifică timpul alocat lecturării unei asemenea cărți.

După ce pledează pentru rolul și importanța conștiinței în discursul filosofic, autorul consideră că este necesar să vină cu o serie de clarificări terminologice și discută despre termenul grecesc „suneidesis”, apoi este gata să ne invite în călătorie: se oprește în dreptul lui Socrate și a daimonion-ului său (pe care îl consideră o prefigurare a conștiinței, nu un demon), ajunge la paradigma creștină a conștiinței, apoi sare la cogito-ul cartezian, la natura umană sensibilă (Rousseau), la Kant și critica metafizicii subiectivității, complicata conștiință hegeliană, inconștientul nietzscheean și paradigmele fenomenologice husserliene și heideggeriene. Este important să reținem că pe parcursul întregului sejur filosofic Țiplea urmărește pendulul dintre conștiința sacralizată și cea desacralizată.

Una peste alta, cartea este un bun punct de plecare pentru o sinteză filosofică și istorică a subiectului conștiinței.

Costel Ghioancă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *